IJAZAHAN AJI KAPILISAN / Mahabah Penakluk

IJAZAHAN AJI KAPILISAN  Mahabah PenaklukIJAZAHAN AJI KAPILISAN / Mahabah Penakluk, Alkisah kemudian Sang Hyang Naga memberikan kepada mbh kuwu sangkan sebuah Ajian ilmu pelet wanita paling ampuh, barangsiapa yang mengamalkan menyatukan Ajian ini maka seluruh mahluk akan tunduk dan sayang kepada sipengamal ajian ini.
Ajian ini dinamakan Ajian Kapilisan :

Bismillahirohmanirohim
Kirang mimang ing batuk ingsun
sari sedane ing lambe ingsun
iku wong sekabeh tua gede cilik
pada welas pada asih
kabeh mimang ingsun
kalayan berkahe kalimah Laailaahaillallooh Muhammadarrosuulullooh.

Tatalaku ajian ini cukup istiqomah diamalkan setiap bada solat fardhu sebanyak 7x lalu tiup kedua telapak tangan lalu usap ke muka.

Bagi sedulur yg mau membeli Ajian ilmu pelet wanita paling ampuh ini monggo dipuasai 3 hari, baca bada fardhu 7x dan saat tengah malam jgn lupa solat tahajud dan hajat lalu amalkan 113x lalu tiup ke dua telapak tangan lalu usap ke muka badan dan kaki.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Iklan

ILMU KALIMAH ROBBANA EMPAT PULUH

ILMU KALIMAH ROBBANA EMPAT PULUHILMU KALIMAH ROBBANA EMPAT PULUH, Fadhilah: semua hajat mulia Cara: baca sebelum sholat subuh dan setelah sholat ashar 1 x. Usai baca ilmu pelet wanita paling ampuh tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh Anda (tiup 1 x usap 3 x) Dahului dengan Tawassul/kirim alfatihah kepada:

1. Nabi Muhammad SAW

2. Ayah dan ibu kita

3. Kepada siapa saja kita berhajat

Berikut ilmunya:

Robbana taqabbal minna innaka antas Samiiaul Aliim (1:27)
Robbana wa-j’alna Muslimayni laka wa min Dhurriyatina ‘Ummatan Muslimatan laka wa ‘Arina Manasikana wa tub ‘alayna ‘innaka ‘antat-Tawwabu-Rohiim (2:128)
Robbana atina fid-dunya hasanatan wa fil ‘akhiroti hasanatan waqina ‘adhaban-nar (2: 201)
Robbana afrigh ‘alayna sabron wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal-qawmil-kafirin [2:250]
Robbana la tu’akhidhna in-nasina aw akhta’na [2:286]
Robbana wala tahmil alayna isron kama hamaltahu ‘alal-ladhiina min qablina [2:286]
Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa’fu anna waghfir lana wairhamna anta mawlana fansurna ‘alal-qawmil kafiriin [2:286]
Robbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rohmah innaka antal Wahhab [3:8]
Robbana innaka jami’unnasi li-Yawmil la royba fi innAllaha la yukhliful mi’aad .[3:9]
Robbana innana amanna faghfir lana dhunuubana wa qinna ‘adhaban-Naar [3:16]
Robbana amanna bima anzalta wattaba ‘nar-Rusula fak-tubna ma’ash-Shahidiin [3:53]
Robbana-ghfir lana dhunuubana wa isrofana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal qawmil kafiriin [3:147]
Robbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina ‘adhaban-Naar [3:191]
Robbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaytah wa ma liDh-dhalimiina min ansar [3:192]
Robbana innana sami’na munadiyany-yunadi lil-imani an aminu bi Robbikum fa’aamanna [3:193]
Robbana faghfir lana dhunoobana wa kaffir ‘ana sayyi’aatina wa tawaffana ma’al Abror [3:193]
Robbana wa ‘atina ma wa’adtana ‘ala rusulika wa la tukhzina yawmal-Qiyamah innaka la tukhliful mi’aad [3:194]
Robbana aamana faktubna ma’ ash-shahidiin .[5:83]
Robbana anzil ‘alayna ma’idatam minas-Samai tuknu lana ‘idal li-awwa-lina wa aakhirna wa ayatam-minka war-zuqna wa anta Khayrul-Roziqiin [5:114]
Robbana zalamna anfusina wa il lam taghfir lana wa tarhamna lana kunan minal-khasiriin .[7:23]
Robbana la taj’alna ma’al qawwmi-dhalimiin [7:47]
Robbanaf-tah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta Khayrul Fatihiin .[7:89]
Robbana afrigh ‘alayna sabrow wa tawaffana Muslimiin [7:126]
Robbana la taj’alna fitnatal lil-qawmidh-Dhalimiin wa najjina bi-Rohmatika minal qawmil kafiriin [10:85-86]
Robbana innaka ta’lamu ma nukhfi wa ma nu’lin wa ma yakhfa ‘alal-lahi min shay’in fil-ardi wa la fis-Sama’ [14:38]
Robbana wa taqabbal Du’a [14:40]
Robbana ghfir li wa li wallidayya wa lil Mu’miniina yawma yaqumul hisaab [14:41]
Robbana ‘atina mil-ladunka Rohmataw wa hayyi lana min amrina roshada [18:10]
Robbana innana nakhafu any-yafruta ‘alayna aw any-yatgha [20: 45]
Robbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur Rohimiin [23: 109]
Robbanas-rif ‘anna ‘adhaba jahannama inna ‘adhabaha kana gharoma innaha sa’at musta-qarronw wa muqama .[25: 65-66]
Robbana Hablana min azwaajina wadhurriy-yatina, qurrota ‘ayioni wa-jalna lil-muttaqiina Imaama [25:74]
Robbana la Ghafurun shakur )[35: 34]
Robbana wasi’ta kulla sha’ir Rohmatanw wa ‘ilman faghfir lilladhina tabu wattaba’u sabilaka waqihim ‘adhabal-Jahiim [40:7]
Robbana wa adhkhilhum Jannati ‘adninil-lati wa’attahum wa man salaha min aba’ihim wa azwajihim wa dhuriyyatihim innaka antal ‘Azizul-Hakim, waqihimus sayyi’at wa man taqis-sayyi’ati yawma’idhin faqad rohimatahu wa dhalika huwal fawzul-‘Adhiim .[40:8-9]
Robbana-ghfir lana wa li ‘ikhwani nalladhina sabaquna bil imani wa la taj’al fi qulubina ghillal-lilladhina amanu [59:10]
Robbana innaka Ro’ufur Rohim .[59:10]
Robbana ‘alayka tawakkalna wa-ilayka anabna wa-ilaykal masir [60:4]
Robbana la taj’alna fitnatal lilladhina kafaru waghfir lana Robbana innaka antal ‘Azizul-Hakim. [60:5]
Robbana atmim lana nurona waighfir lana innaka ‘ala kulli shay-in qadir [66:8]
Demikian semoga ilmu pelet wanita paling ampuh bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Aamiin.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

GANTI SHOLAT SEUMUR HIDUP SEBELUMNYA Dengan Jum’at Terakhir Ramadhan

GANTI SHOLAT SEUMUR HIDUP SEBELUMNYA Dengan Jum’at Terakhir RamadhanGANTI SHOLAT SEUMUR HIDUP SEBELUMNYA Dengan Jum’at Terakhir Ramadhan, Silahkan buka di kitab “Majmu’atul Mubarokah” yang disusun oleh Syekh Muhammad Shodiq Al-Qohhawi, Sahabatku ilmu pelet wanita paling ampuh…. Insya Allah hari ini adalah Jum’at terakhir di bulan Ramadhan, Bersabda Rasulullah SAW : ” Barangsiapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tetapi tak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jum’at terakhir bulan Ramadhan sebanyak 4 raka’at dengan 1x tasyahud ( tasyahud akhir saja, tanpa tasyahud awal ), tiap raka’at membaca 1 kali Fatihah kemudian surat Al-Qadar 15 X dan surat Al-Kautsar 15 X .

Niatnya: ” Nawaitu Usholli arba’a raka’atin kafaratan limaa faatanii minash-shalati lillaahi ta’alaa”

Waktunya seng penting hari jum’at

Sayidina Abu Bakar ra. Berkata

” Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sholat tersebut sebagai kafaroh (pengganti) sholat 400 tahun dan menurut Sayidina Ali ra. sholat tersebut sebagai kafaroh 1000 tahun. Maka bertanyalah sahabat : umur manusia itu hanya 60 tahun atau 100 tahun, lalu untuk siapa kelebihannya ?”. Rasulullah SAW menjawab, “Untuk kedua orangtuanya, untuk istrinya, untuk anaknya dan untuk sanak familinya serta orang-orang yang didekatnya/ lingkungannya.”

Jika jum’at TERAKHIR ramadhannya ADALAH JUM’AT HARI INI ATAU TANGGAL 1 JULI 2016… alangkah baiknya kita lakukan…

NB: ilmu pelet wanita paling ampuh Bukan untuk di perdebatkan… Dan jangan sampai POST DI ATAS menjadi alasan untuk TIDAK MELAKUKAN SHOLAT 5 X SEHARI SEMALAM.

Lakukan jika Gretek di hati menerima, Tinggalkan jika Ragu.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

GELOMBANG MA’RIFAT SURAH AR –RAHMAN ( Energi Murni Ilahi )

GELOMBANG MA’RIFAT SURAH AR –RAHMAN ( Energi Murni Ilahi )GELOMBANG MA’RIFAT SURAH AR –RAHMAN ( Energi Murni Ilahi ), Segala puji bagi ALLAH subhanahu wa ta’ala yang telah menurunkan wahyu kepada nabi muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam berupa al -qur’an , petunjuk bagi umat manusia , shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi muhammad SAW. rasul terakir pembawa risalah kebenaran.

Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kami masih di beri kesempatan oleh ALLAH untuk sedikit membagi pengatahuan yang kami dapat dari pembukaan 30 juz tersirat di badan. hamba yang fakir ini bukanlah ahli ilmu pelet wanita paling ampuh maupun yang banyak menghafal al qur’an dan hadis nabi, bukan ustad maupun haji, kami hanya manusia biasa tidak lebih dari itu, untuk urusan agama saya rasa ustad dan kiyai lebih faham. jadi bila nanti yang kami sampaikan tidak sesuai dengan al qur’an maupun hadis nabi maka silahkan tingalkan. Bagi kami sudah mengetahui kaji surah pendek maupun satu ayat sudah sangat bersukur yang teramat sangat, seseorang yang mengadakan kebaikan maka pahala orang yang mengikutinya dia pun dapat tanpa di kurangi sedikit pun dari pada dirinya.

Di sini dalam maksut adalah mengadakan kebaikan dalam bentuk tatacara ibadah yang sudah di ajarkan nabi muhammad, bukan sesuatu yang di buat walupun niat nya baik namun bila ibadah itu tidak di ajarkan nabi maka bid’ah. Sering kita temui perbedaan pendapat dan sering pula kita mendengar kata bid’ah, perbedaan pendapat itu boleh saja hargai sesama karena kita satu tubuh, hanya ALLAH hakim yang paling adil yang maha mengetahui. Kita kembalikan saja kepada ALLAH.

Alhamdulillah semoga puasa kita masih lancar sebentar lagi menuju kemenangan, apakah ada yang bolong hehehe…. bila kita merujuk ke surah ar rahman maka akan langsung tergambar 31 ayat yang berulang bagi yang sering mengaji ,

Bismillah berikut pengalaman penulis saat terbuka pengetahuan tentang surah ar rahman sampai menangis yang teramat sangat ketika membacanya atau mendengarnya, salah satu surah yang paling sering penulis ilmu pelet wanita paling ampuh baca setelah terbuka pengetahuan ini, pengatahuan ini terbuka ketika memasuki puasa yang pertama yang ketika itu sempat saya sampaikan kepada kawan pembaca bahwa kami akan membukakan pengetahuan 30 juz lebih banyak di bulan puasa ini. sebenarnya ketika terbuka pengetahuan ini hendak kami langsung bagikan tanpa berlama lama , tapi itu kami rasa tidak elok sebelum saya pribadi mencoba sendiri di alam ini dan beberapa murit saya yang di kampung. Ketika sudah saya coba kasiat surah ar rahman dan dari beberapa murit kami hendak pula langsung saya bagikan namun ternyata kesempatan baru saya dapat hari ini.

Berikut saya hendak bukakan dulu awal mula kami terbuka pengetahuan surah ar rahman. Ketika itu penulis hendak membuka 30 juz di badan surah al jin, namun ALLAH berkehendak lain yang terbuka pengetahuan ini justru surah ar -rahman. Penulis pribadi melakukan pembukaan hinga 11 jam lamanya, waktu yang cukup lama itu pun harus di kaji ulang di renungi agar sampai faham betul pengatahuan ini. Bila tidak silap 1 hari lamanya penulis mengkaji ulang surah ar rahman yang terbuka ini. Walaupun sudah terbuka pengetahuan itu saat pembukaan kita harus mengkaji lagi meyakinkan batin akan yang nampak tadi. Yang jelasnya memang terdapat di al qur’an dan sunah nabi.

Di situ saya tengah duduk bersama satu orang yang saya tidak tau nama beliau bersama -sama mendengarkan satu orang yang tengah membaca ayat suci, dan 3 orang di belakang nya yang membaca al qur’an, menyimak memperhatikan membenarkan bila salah dalam membaca al qur’an tersebut. Di situ sangat menyejukan hati ketika kami berdua mendengarkan, di situ cukup lama kami berdua mendengarkan lantunan tiap ayat yang di baca nya, di situ ketika dia membaca sekitar pertengahan , satu orang yang juga mendengar lantunan ayat suci yang tengah di baca dia semacam bergetar seluruh tubuh nya, seperti orang yang habis kencing itu lho… hehehe…. kan sehabis kencing pasti ada macam tubuh kita bergetar,,,kalo tidak percaya silahkan sehabis kencing perhatikan .dan dia juga membaca kalimah yang yang penulis pribadi tidak mengetahui.karena sepengetahuan kami bila ada seseorang atau kita mendengar lantunan ayat suci kita sunah nya mendengarkan, di katakan pula orang yang membaca dengan yang mendengarkan biasanya manfaat lebih banyak di ambil yang mendengarkan, di situ saya sangat jelas mendengar ayat yang dia baca namun tak faham kenapa dia membaca ayat tersebut, pandangan saya alihkan ke orang yang tengah membaca kitab suci al qur’an sedari tadi. terlihat dia pun juga bingung beserta 3 orang lain yang menyimak orang yang membaca al qur’an tersebut. Penulis hanya bisa bingung dalam fikir tetap masih mendengarkan tiap lantunan ayat yang di baca tadi. Penulis tak berani bertanya karena salah bila ada orang baca al qur’an saya kowar kower bicara sendiri.

Hanya di situ saja dia yang berada di samping saya bereaksi hebat saat orang tadi membaca al qur’an, di situ sampai orang yang membaca al qur ‘an tadi selesai dia yang di samping kanan saya tadi sudah tak bergetar lagi badan nya. Maksut nya dia hanya bergetar tubuh dan ucapanya saat di surah tadi, saat bergetar hebat sambil membacanya pun juga macam orang yang tak lancar berbicara.

Di situ sudah selesai maka baru saya tanyakan kejadian tersebut ke pada orang yang tengah membaca al qur’an tadi. hai fulan apakah ayat yang di baca orang yang duduk di dekat saya itu merupakan sambungan terusan kalimah selanjut nya dari yang engkau baca. dia menjawab TIDAK. saya pun tidak tau ayat yang dia baca kami pun juga bingung akan hal tadi.karena di kejar rasa penasaran yang sangat maka saya pun menghampiri seseorang itu langsung dan menanyakan akan hal tadi.hai fulan apakah engkau hafal al qur’an .dia menjawab TIDAK.di situ saya tambah bingung lagi memang bodoh nya hamba.dalam hati berkata hafal ternayata tidak.lalu apa ayat yang dia baca tadi.di situ penulis sudah tak tahan dengan rasa ke inginan tau tentang hal itu .saya pun beranikan bertanya lagi.hai si fulan maukah kamu buka pengetahuan apa yang saya lihat tadi? karena sepengetahuan saya bila ada orang membaca al qur ‘an kita sunan nya mendengarkan dan yang mendengarkan pun di katakan malah memperoleh manfaat lebih banyak dari yang membacanya. dia menjawab BENAR.di situ saya berkata lagi. di situ saya sudah menghampiri si fulan apakah yang di baca tadi terusan kelanjutan ayat nya dia si fulan menjawab TIDAK.saya sempat berfikir kamu hafal al qur’an namun setelah saya tanya langsung ke saudara ,ternyata tuan gak hafal al qur ‘an.tambah bingung saya ini.di situ seseorang yang saya tanya menyuruh saya duduk sebentar dan menungu dia selesai zikir baru dia mau menjawab membukakan pengetahuan tadi.saya pun tadi salah karena di hantui rasa penasaran yang tak tertahan ketika wirit dia yang tadi saya tanya,,,hehehhe makanya saya suruh nungu dia selesai baru dia mau di ajak mengobrol.

Alhamdulillah dia saya lihat sudah selesai dan menghampiri penulis dengan mengucap salam lalu saya balas salam beliau. Itu kamu sudah tau jawabanya kata beliau, tambah bingung lagi penulis dengan jawaban beliau , tak apa mungkin dia tengah menguji kesabaran saya, nak itu saya bertanya lagi kenapa jawabanya tidak dengan hal yang saya tanyakan tadi.???? dia mungkin sudah merasa kasian dengan penulis yang dari tadi penasaran akan hal itu atau wajah saya yang kelihatan melas wkwkwk…. dia mulai berbicara serius, ini saya bukakan semua yang dia sampai kan saya dengan begini “’ SI Fulan ; ketika ada seseorang mengucap salam maka kamu wajib menjawab salam tersebut itu sudah benar tidak ada yang salah, yang kamu katakan tadi juga benar ketika ada seseorang membaca al qur’an maka sunahnya kamu mendengarkan dan memperhatikan, begini nak… ketika ada orang lain bertanya ketika orang membaca al qur’an maka kita sunah nya mendengarkan tapi berbeda dengan surah ar rahman, di situ agar kamu termasuk orang yang mensukuri nikmat ALLAH, ketika nabi muhammad membacakan surah ini kepada jin respon jin lebih baik dari golongan manusia, jadi di sini surah ar rahman ketika di bacakan ke pada jin dan manusia respon jin lebih baik dari kalian. jangan lupakan membaca surah ar rahman agar kalian juga termasuk hamba ALLAH yang bersukur, sedang yang kamu lihat tadi adalah reaksi tubuh ketika ruh ar rahman terbuka di badan .guncangan besar dari ruh ar rahman membuat hati dan tubuh bergetar yang sangat. Itulah ar rahman surah yang ada ayat berulang 31 x, yang membuat menangis dan terguncang tubuh akan nikmat ALLAH, yang selama ini banyak di lupakan. Sesunguhnya bergetar hati orang ketika di bacakan ayat -ayat Allah, sudah jelas di situ reaksi kamu dan pembaca tadi sama sekali tak ada rekasi apapun ketika mendengar ayat ALLAH.

Bergetar reaksi yang memang dari hati hingga menitihkan air mata, ingat air mata yang jatuh karena ALLAH maka bisa menyelamatkan kamu kelak di sana, (di sini masih dia yang berbicara saya hanya mendengarkan dan memperhatikan) coba kamu ambil al qur’an dan baca ar rahman, perhatikan surah ke 31, dan juga 39, di situ dari kalian pasti baru terbuka bahwa ar rahman berbeda, di situlah 2 ruh yang ada di surah ar rahman, bila kamu memperhatikan dari guru kamu dan kamu juga bahwa setiap di sebutkan pasti jin dulu baru manusia, sedang di ar rahman di situ di sebut manusia baru jin, dengan keyakinan kalian jin di ciptakan terlebih dahulu maka di sebutkan di al qur’an jin dulu baru manusia, lalu kenapa kalian tidak memperhatikan tapi langsung menyimpulkan. Jelas di situ akan terjawab bahwa tidak semua di sebutkan jin dulu baru manusia, tapi ada di ar rahman 31 dan 39 di sebutkan manusia baru jin… itu karena kebanyakan dari kalian tidak bersukur, lupa, lalai dan langsung menyimpulkan tanpa mengkaji terlebih dahulu. Sekarang terbuka pengetahuan ini silahkan bawa di jalan ALLAH.

ALLAH YANG MAHA PENGASIH yang telah mengajarkan al qur’an dia menciptakan manusia, ar rahman merupakan surah yang menerangkan akan nama -nama ALLAH (asmaul husna), alhamdulillah di situ dia melihat saya dan memberi waktu buat saya bertanya kembali, di sini saya bertanya kembali selain manfaat yang bisa di dapat dari mengamalkan ar rahman ini adakah sesuatu yang lain…??? si dia menjawab, begini , bila kamu mensukuri mengingat merasa nikmat ALLAH maka yang di situ bila kamu niat lillahi ta’alla akan di lebihkan. Sesuatu yang kamu kurang fahami / kurang mengerti atau tidak bisa maka ALLAH langsung yang akan mengajarkan kamu (energi murni ilahi), mudah mudahan kalian mengerti, di situ saya mengangukkan kepala tanda faham apa yang beliau sampaikan, lalu di kaji pula asmaul husna oleh beliau di bukakan ke penulis, di situ saya bukakan apa yang di sampaikan kepada penulis mengenai surah ar rahman, untuk asmaul husna mungkin bila masih ada kesempatan akan pula saya ijazahkan ke kawan / saudara, setelah itu saya di bukakan di tubuh surah ar rahman dan asmaul husna … insya Allah akan saya bukakan cara membuka surah ar rahman di badan tuan masing – masing secara mandiri, iklas lillahi ta’alla, aamiin barokah, mengenai manfaat yang saya dapat dengan mengamalkan surah ar rahman dan beberapa murit saya akan pula saya bagi di aplikasi ke ilmuanya.

TATA CARA MEMBUKA SURAH AR RAHMAN DI BADAN SENDIRI

Silahkan tuan ambil air wudhu bersuci dahulu, baca surah ar rahman di dahului dengan bismillah lalu syahadat dalam posisi duduk sila, bila tuan saudara membaca sampai ayat di 31 dan dan 39 maka berhenti sejenak dan baca.

ﻻ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻚ – ﺭﺑﻨﺎ – ﻧﻜﺬﺏ ، ﻓﻠﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ

“ La bisyai-in min ni’amika rabbaana nakdzibu falakal hamdu ( Tidak ada sedikit pun nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Hanya milik-Mu segala pujian),

lakukan membuka ar rahman di badan ini sampai benar -benar ruh ar rahman hidup dengan tanda tanda “ hati dan tubuh bergetar hebat “ tanda bangun nya ruh ar rahman di badan. bacanya cukup satu kali dengan juga kita memandang betapa besar rahmat Allah ke kita dan kita menyadari sering melalaikan itu semua, sampai hati badan kita bergetar sangat, begitu pula bila tuan saudara sampai ayat yang “ Fabiayyi ala irabbikuma tukadz dziban ( Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kau dustakan..? ) tuan sekalian pun juga harus menjawab membaca “ La bisyai-in min ni’amika rabaana nakdzibu falakal hamdu ( Tidak ada sedikit pun nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Hanya milikm-Mu segala pujian ). “

TATA CARA YANG KEDUA

Silahkan meminta orang lain yang bisa membaca al qur’an , suruh dia membacakan surah ar rahman di hadapan tuan dan tuan mendengarkan bila dia membaca ayat yang berbunyi fabiayyi …dst, maka tuan jawab dengan kalimah tadi “ La bisyai-in min ni’amika rabaana nakdzibu falakal hamdu ( Tidak ada sedikit pun nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Hanya milikm-Mu segala pujian). Kalau dengan tata cara ini sama persis saat saya di bukakan ke saya, dan bagus nya memakai cara ini

Insya Allah di situ tatacara membangunkan ruh ar rahman di badan dengan beserta tanda hidup nya di badan, di situ tuan bila merasa ada sesuatu yang sulit dan akan di pelajari namun di rasa sulit maka gunakan ar rahman maka ALLAH sendiri yang akan mengajarkan, dan jelas murni energi ilahi yang tuan dapat entah untuk pengobatan dan sesuai dengan niat tuan, tanpa ada campur tangan yang lain, mengenai manfaat saya rasa tuan kawan sudah memahami sedari tadi kalau masalah untuk dunia kebatinan, hehehe…. ingat bukan dunia dukun, inilah yang di sebut dengan menghadirkan energi murni dari ilahi. Tuan punya hajat tertentu silahkan gunakan, ini amalan yang fleksibel sesuai niat tuan jadi energi ruh ar rahman ini sendiri yang akan menampakan kasiat sesuai tujuan tuan. Saya beserta murit saya sudah merasakan kasiat mengamalkan surah ar rahman walaupun baru berapa hari tapi memang benar” beda amalan ini dengan yang selama ini pernah awak pelajari dan amalkan di situ bergetar hati dan badan, kalau bergetar badan saya rasa sudah biasa hehehehe… karena sebenar nya bergetar hati ini melebihi rasa bergetar saat merasakan jatuh cinta, bergetar yang sangat melebihi yang pernah penulis rasakan.

TATA CARA MENGGUNAKAN

Baca surah ar rahman bila sampai pada ke dua ruh tadi maka ( baca la bisyai-in… dst.. sambil lepaskan untuk hajat niat tuan biarkan ar rahman yang akan menampakan niat tuan itu benar” menjadi kenyataan dengan mengamalkan secara istiqomah. Bila belum terkabul atau nampak hajat tersebut maka amalkan terus sampai benar-benar nampak hajat tuan.

Kalau belum faham cara melepaskan nya adalah sebagai berikut, hati dan badan bergetar hebat, di sini hajat ke inginan sesuai dengan niat tuan, di sini saya menjawab berbagai pertanyaan melalui email dll yang bertanya amalan apa yang cocok di badan, sehinga reaksinya benar -benar di rasa di hati dan badan bergetar hebat ( bukan bergetar yang di buat lho )

Ini bisa tuan gunakan sesuai niat , tapi niat yang baik saja, bukan niat yang tak baik, tidak ada energi yang lebih besar dan membuat hati dan badan ini bergetar kecuali ENERGI MURNI ILAHI. Murni yang sebenar murni energi ilahi, bukan energi lain yang di claim dengan energi murni. Sambil menagis pula saya mengetik ini karena teringat akan kelalaian saya akan nikmat ALLAH. bergetar yang di jiwa ini yang sangat.

Sengaja saya tidak mengaplikasikan ke ilmuan seperti biasa karena memang ini fleksibel sesuai niat tuan. Bila ingin di hidupkan langsung kelakuan ruh ar rahman di badan maka tuan bisa datang langsung ke rumah bapak saya, saya sebutkan rumah bapak saya karena saya masih numpang dengan bapak saya bin nunut wkwkwk…. Insya Allah saya iklas berbagi ini dan lega karena di beri kesempatan oleh ALLAH.

Silahkan saya iklas bila di amalkan dan di manfaatkan ilmu ALLAH ini saya sebagai pengijazah, iklas yang hanya untuk kebaikan yang bukan untuk kejelekan. Penulis meminta maaf bila dalam penyampaian kurang fasih dan ada salahnya … kembali lagi penulis hanya manusia biasa , maaf bila ada kata yang tidak enak saat di baca bukan maksut menyingung perasaan hati saudara , sunguh tidak ada niat sedikitpun menyingung … semoga lancar dalam menjalankan puasa ini tanpa ada yang bolong puasanya . aamiin barokah di badan manfaat dunia akhirat

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ASMA SABDA WALI

ASMA SABDA WALIASMA SABDA WALI, Ijazah Amalan Bulan Ramadhan Yahu Sirrullah Yahu Sifatullah Yahu Wujudullah” 100x Lalu baca : ” Ya Alloh saya minta…..( Sebutkan ilmu pelet wanita paling ampuh hajat/keinginan )….Qulhuwallahu Ahad Allahu Shomad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yaqullahu Kufuan Ahad, Ya Alloh Istajib Lanaa Kamaa Istajibta Lii Musa Alaihissalam, Ya Alloh Istajib Lanaa Kamaa Istajibta Lii ibrohiima Alaihissalam, Ya Alloh Istajib Lanaa Kamaa Istajibta Lii Muhammadin SAW, Innaka Laa Tukhliful Mii’ad Innaka Ala Kulli Syai’ing Qodiir” 3x

Insyaallah ini adalah ilmu yang mustajab sekali untuk tercapainya keinginan, baik itu keinginan yang kecil maupun keinginan yang sangat besar tanpa terkecuali.

NB: di pakai sebagai penutup dari do’a/asma/ajian/hizib apapun baik dalam mensyare’ati diri sendiri atau ke orang lain. Atau langsung pakai ilmu pelet wanita paling ampuh “Asma’ Sabda Wali” di atas tanpa ilmu/asma’/hizib apapun di awalnya sudah bisa terbukti manjur ·

Mengamalkannya tiap ada hajat

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

cerita ibu kanjeng ratu kidul

cerita ibu kanjeng ratu kidulcerita ibu kanjeng ratu kidul, Ibu Kanjeng Ratu Kidul juga memiliki anak laki-laki bernama Raden Rangga, hasil perkawinannya dengan Jaka Tingkir (Sultan Adiwijaya). Raden Rangga ini memiliki kesaktian yang lebih tinggi dari pada ibunya, namun ilmu pelet wanita paling ampuh masih tetap jauh bila dibanding dengan kesaktian ayahnya. Meskipun juga seperti kakaknya, bandel serta sukai cobai orang yang sok sakti, namun taat pada orang tuanya. Raden Rangga seringkali ada di daratan, di situs-situs Majapahit serta di Candi Dieng.

Saat tengah melancong, Ibu Kanjeng Ratu Kidul kerap memakai kendaraan kebesarannya berbentuk kereta kencana yang ditarik oleh 12 ekor kuda. Anaknya Nyi Rara Kidul seringkali tunjukkan kebesarannya dengan berdiri menunggangi gulungan ombak laut yang besar. Sedang Raden Rangga mempunyai tunggangan gajah sama dengan ayahnya.

Tak seperti yang banyak jadi narasi di orang-orang, mitos serta legenda, bahwa Ibu Kanjeng Ratu Kidul memiliki jalinan dekat dengan raja-raja keraton Yogya, atau bahkan juga disebutkan bertemumikan raja-raja Yogya. Yang sesungguhnya berlangsung yaitu Ibu Kanjeng Ratu Kidul sekalipun belum pernah bersua segera dengan raja-raja Yogya, termasuk juga dengan Panembahan Senopati. Namun beliau menghormati keraton Yogya, lantaran ada usaha dari pihak keraton yang lakukan penghormatan kepadanya lewat beberapa abdi dalam serta beberapa spiritualisnya.

Sesungguhnya ada segitiga kekuasaan gaib yang melingkupi Yogyakarta serta sekitarnya, yakni kerajaan Ibu Kanjeng Ratu Kidul di selatan, serta di utara Yogya yaitu Eyang Sapujagat juga sebagai penguasa gunung Merapi serta Eyang Krama di gunung Merbabu. Namun sampai kini cuma gunung Merapi saja yang disadari, sedang gunung Merbabu tak disadari, hingga kehidupan spiritual serta supranatural yang berkenaan dengan keraton Yogyakarta kerapkali jadi pincang serta terganggu. Walau sebenarnya segitiga kekuasaan gaib tersebut yang sampai kini mengangkat pamor keraton Yogya dari dahulu hingga saat ini, hingga meskipun raja-rajanya lemah karisma wibawanya, namun terus dihormati oleh rakyatnya, serta hingga saat ini keraton Yogya juga dihormati oleh pemerintah Indonesia.

Beberapa penguasa segitiga kekuasaan gaib itu sama-sama mengetahui serta menjalin pertemanan satu dengan yang lain, namun Eyang Krama dari gunung Merbabu saat ini telah tak akan ada di tempatnya awal mulanya, telah geser menetap ditempat lain, yang ketiadaan kemunculannya itu makin lama bakal makin memperlihatkan aslinya karisma keraton Yogya yang telah memudar, sesuai sama aslinya kondisinya, sama dengan keraton Solo.

Ibu Kanjeng Ratu Kidul juga memiliki jalinan dekat dengan beberapa dewa. Hubungan yaitu dalam ilmu pelet wanita paling ampuh soal wahyu-wahyu dewa. Beliau banyak terima keinginan dari beberapa orang spesifik (lewat beberapa spiritualis serta kuncen) yang mau tercukupi hasratnya jadi sisi dalam kepemimpinan pemerintahan. Ibu Kanjeng Ratu Kidul memintakan wahyu buat mereka pada beberapa dewa, agar dengan wahyu itu hasrat mereka terwujud.

Ibu Kanjeng Ratu Kidul juga sudah tahu perihal sosok Sang Satria Piningit yang bakal jadi Ratu Adil di Tanah Jawa, namun beliau tak berani mengungkapkannya. Beliau ‘miris’ dengan kegaiban orang itu. Beliau sangatlah waspada serta melindungi jarak, jangan sempat bikin kekeliruan, lantaran bila itu berlangsung, tidak cuma dianya, bahkan juga suaminya atau beberapa dewa sekalipun, akan tidak dapat menolongnya dari hukuman. Sekalipun Ibu Kanjeng Ratu Kidul bukanlah bawahannya, namun beliau ada dibawah kekuasaan orang itu.

Dalam narasi mistis di orang-orang kerap ada kesimpang-siuran narasi yang menyamai Ibu Ratu Kidul dengan Nyi Blorong.

Nyi Blorong yaitu asli bangsa jin. Wujudnya seperti manusia wanita namun berbadan ular. Asal-usul aslinya yaitu dari suatu gunung di Jawa Barat. Dahulu ia pernah datang bertarung melawan Ibu Ratu Kidul untuk memperebutkan kekuasaan di pantai selatan jawa serta lokasi jateng serta jawa timur. Namun dia kalah. Atas seizin Ibu Ratu Kidul, Nyi Blorong bertempat tinggal serta berkekuasaan di Pantai Karang Bolong serta sekitarnya (Kebumen-Cilacap, Jawa Tengah).

Nyi Blorong ini berwatak jahat. Untuk mencari pengikut, dia memberi kesaktian serta layanan pesugihan pada manusia yang memintanya, yang setelah orang itu wafat dunia atau tak dapat penuhi kesepakatan bakal jadikan tumbalnya atau jadikan budaknya.

Namun lantaran ketidaktahuan orang lalu berlangsung kesalahan yang kaprah yang Nyi Blorong ini disamakan orang juga sebagai Ibu Ratu Kidul serta pesugihan Nyi Blorong ini dapat disebutkan juga sebagai pesugihan Ibu Ratu Kidul.

Ada pula beberapa orang yang mengatasnamakan Ibu Kanjeng Ratu Kidul dalam keilmuannya seakan-akan mereka kerap bersua dengan ibu Ratu Kidul atau keilmuannya ada hubungan dengan beliau. Walau sebenarnya mereka tak mengetahui serta tak pernah bersua dengan Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul juga tak mengetahui serta tak pernah menjumpai mereka. Jadi dalam hal semacam ini mereka cuma menunggangi nama Ibu Ratu Kidul saja untuk kebutuhan mereka.

Di segi lain, ada pula spiritualis yang bertopeng memberi layanan kebatinan kerohanian untuk ketenangan hidup. Sebagiannya merekrut anggota serta mengadakan ritual di pantai selatan seakan-akan mereka mengetahui Ibu Ratu Kidul. Walau sebenarnya mereka tak mengetahui serta tak pernah bersua dengan Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul juga tak mengetahui serta tak pernah menjumpai mereka. Jadi dalam hal semacam ini mereka cuma menunggangi nama Ibu Ratu Kidul saja untuk kebutuhan mereka. Walau sebenarnya laris ritual, doa-doa serta ilmu-ilmu yang mereka sampaikan pada beberapa anggotanya berlatar-belakang-kan agama, diambilkan dari kitab suci agama, untuk apa mereka meminta restu serta barokah pada Ibu Ratu Kidul. Mengapa tak meminta restu segera pada Tuhan?

Ibu Kanjeng Ratu Kidul kerap disebutkan juga sebagai mahluk siluman. Beliau, lantaran kemampuan ilmunya, keadaan karakter fisik dayanya beralih jadi seperti karakter fisik daya bangsa jin, tak akan sama juga dengan karakter fisik daya sukma manusia biasanya. Namun sosoknya tak beralih, masih tetap seperti aslinya, cantik seperti putri keraton. Jadi yang beralih cuma karakter daya dari sukmanya saja yang seperti daya bangsa jin, berbeda lagi dengan karakter daya sukma manusia biasanya, sedang sosoknya sendiri tak beralih

Misteri Kegunaan Rantai Babi Asli Sarana Kekebalan Senjata Tajam serta Peluru

Misteri Kegunaan Rantai Babi Asli Sarana Kekebalan Senjata Tajam serta PeluruMisteri Kegunaan Rantai Babi Asli Sarana Kekebalan Senjata Tajam serta Peluru :Rantai Babi Yang Asli Pusaka Rantai Babi adalah Pusaka Asli suku Dayak Pedalaman, Pusaka Rantai Babi banyak di dapatkan di Pulau Sumatera serta Terutama di Kalimantan Pedalaman. Orang-orang suku Dayak umum menggunakannnya juga sebagai Azimat Keselamatan, Azimat Kekebalan, Azimat Kerezekian. baca juga ilmu pelet wanita paling ampuh. Rantai Babi yang Asli yaitu Rantai Babi yang bila direndam Minyak Kelapa kurun waktu yang cukup lama bakal Bereaksi, bila di gunakan jadi bakal bergerak-gerak, Rantai Babi itu bakal terlihat seperti Hidup kembali, ada denyutan denyutan urat nadi pada Rantai Babi itu.

Pusaka Rantai Babi didapatkan Orang-orang Suku Dayak Pedalaman dari Raja Babi Rimba yang ada di daerah Rimba Tropis Pedalaman terlebih Pulau Kalimantan. Pusaka itu sesungguhnya adalah Azimat Siluman Raja Babi Rimba, Pusaka itu di bisa waktu Raja Babi Rimba akan ingin minum, jadi Azimat itu bakal keluar dengan sendirinya lewat mulut Siluman Raja Babi, cara memperolehnya yakni dengan menungguinya hingga Azimat ini keluar dengan sendirinya, walaupun termasuk sangatlah susah serta langka dapat memperoleh peluang ini, cuma Orang orang Pedalaman yang dapat memperolehnya.

Rantai Babi di yakin mempunyai manfaat juga sebagai : Azimat Keselamatan, Azimat Kekebalan Badan, Azimat Kerezekian, ilmu pelet wanita paling ampuh siapa saja yang memakainya dengan rasa Yakin diri serta tulus Ikhlas seluruhnya pasrah pada yang di atas, jadi seluruhnya yang di kehendaki dapat terwujud.