ilmu gendam pembangkit birahi wanita

ilmu gendam pembangkit birahi wanitailmu gendam pembangkit birahi wanita, keilmuan ini merupakan ilmu gendam yang bisa mempengaruhi seseorang dan bangkit birahinya, hanya bagi mereka yang sudah sah dan mengalami masalah istrinya kurang bergairah. bukan untuk di salah gunakan. Anda juga bisa mendapatkan ILMU PELET WANITA yang sangat ampuh bila menginginkannya untuk mencari jodoh ataupun pasangan. ingat semuanya hanya untuk yang serius saja bukan untuk main main.

Bacaan ilmu gendam pembangkit birahi wanita

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU LAATAKUUNUU KALLADZIINA AADZAU MUUSAA FABARRO AHULLAAHU MIMMAA QOOLUU. WAKAANA ‘INDALLAAHI WAJIIHAA. WA ALQAITU ‘ALAIKA MAHABBATAN MINNII. YUHIBBUUNAHUM KAHUBBILLAAH. WAKAA DHIMIINAL GHOEDHO WAL ‘AFIINA ‘ANINNAASI. WALLAAHU YUHIBBUL MUHSINIINA. AWAMAN KAANA MAITAAN FA AHYAINAAHU WA JA’ALNAA LAHUU NUURON YAMSYII BIHII FINNAASI KAMAN MATSALUHUU FIDH-DHULUMAATI LAISA BIKHOORIJIN MINHAA. KADZAALIKA ZUYYINA. FALAMMAA ROAINAHUU AKBAR NAHUU WAQOTH-THO’NA AIDIYAHUNNA. WAQULNA HAASYAA LILLAAHI MAA HAADZAA BASYARON. INHADZAA ILLAA MALAKUN KARIIMUN. WAQULIL HAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAN WALAM YAKUN LAHUU SYARIIKUN FIL MULKI WALAM YAKUN LAHUU WALIYYUN MINADZ-DZULLI WAKABBIRHU TAKBIIRON
Istigfar sebanyak 21
Surat An Naas sebanyak 21X
Sahadat sebanyak 21X
Sholawat Nabi sebanyak 21X
Laa haula walaa quwwata illaabillaaahil ‘aliyyil adziim sebanyak 21x

Tata Laku ilmu gendam pembangkit birahi wanita:
Puasa mutih 7 hari 7 malam yang dimulai Rabu legi
Petigeni 1 hari 1 malam
Selama puasa dan petigeni, mantra dibaca 199x pada tengah malam

Iklan